KOMERCIJALNI PROIZVODI      

PPROIZVODI ZA KUĆANSTVA

OPĆI PODACI:

AQUA D.O.O.
Stari Pazin 25,
52 000 Pazin
Hrvatska
052-616-777

OIB: 0353 5569 540, Matični / porezni broj: 1717421,
Registarski sud: Trgovački sud u Pazinu,
MBS: 040182541
Temeljni kapital: 39.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
Uprava: Dragan Cinkopan, Igor Sirotić

IBAN: HR0923600001101653652 Zagrebačka banka, Zagreb